Motor performance of young soccer players depending on biological age

Miroslav Holienka • Matej Babic • Ladislava Doležajová • Peter Šelinger • Eva Musilová

DOI: 10.31382/eqol.171203


Abstract

The main purpose of our article was to broaden the knowledge of the level of the motor performance of young soccer players in puberty, taking into account their biological age. The object of our research was 18 soccer players in the U 15 category of the soccer club ŠK Slovan Bratislava divided into a subset with accelerated development (n=10) with body height 177,4 ± 5,1 cm, body weight 65,8 ± 7,5 kg and a subset with retarded development (n=8) with body height 170,9 ± 7,3 cm, body weight 63,9 ± 7,7 kg. To assess the motor performance, a set of 3 tests to evaluate speed and speed-coordination (agility) capabilities was applied. The set of tests contained a 10 m run (n=10 – average value of 1.61 s, n=8 – average value of 1.62 s), a 30 m run (n=10 – average value of 4.13 s, n=8 – average value of 4.16 s) and a 5 x 10 m run with a change of direction (n=10 – average value of 11.55 s, n=8 – average value of 11.70 s).

Using the Mann-Whitney U test, we did not confirm in our case a statistically significant different level in the motor performance of the monitored sets with regard to the degree of their biological maturity.

Keywords soccer young players motor performance biological age
References

Beunen, G., Malina, R. M. (1996). Growth and biological maturation. Relevance to athletic performance. In The Child and Adolescent Athlete (pp.3- 24). Oxford, England: Blackwell.

Demcenco, A. Development of applicative coordination abilities of 12-13 years old pupils through basketball elements. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 527-532.

Dobisíková, M. (1999). Určovaní věku. In: Stloukal, M. a kol. Antropologie. Praha, Česko: Národní muzeum.

Doležajová, L. a  Koštial, J. (2002). Vzťah biologického veku a úrovne pohybových schopností 10-11-ročných žiačok ZŠ. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove (s. 36-42).  Bratislava, Slovensko: STU.

Gaetano, A. (2016). Relationship between physical inactivity and effects on individual health status. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1069-1074.

Gómez-López, M. (2017). Relative age effect during the selection of young handball player. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 418-423.

Havlíček, I., M. Šelingerová a Ramacsay, L. (1989). Závislosť motorickej výkonnosti na biologickom veku.  Teórie a Praxe tělesné výchovy. 37(12), 757- 761.

Reiter, E. O. & Lee, P. E. (2002). Delayed puberty.  Adolescent Medicene. 13(1), 101-118.

Šelingerová, M. (1992). Stanovenie biologického veku a jeho uplatnenie v športe. Bratislava, Slovensko: UK FTVŠ, VÚTK.

Šelingerová, M. a Havlíček, I. (1992). Biologický vek – základné kritérium posudzovania pohybovej výkonnosti športovcov v puberte. In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe (pp. 106-110). Bratislava: Spoločnosť pre TV a Š.

Šelingerová, M.,  I. Havlíček a Moravec, R. (1995). Biologický vek športovcov v puberte.  Acta facultatis. 36 (1), 99-104.

Šelingerová, M. a Šelinger, P. (2004). Metodika určovania biologického veku zo somatických údajov u populácie predpubertálneho a pubertálneho veku. Olomouc, Česko: UP

Šelingerová, M. a Šelinger, P. (2005). Význam určovania biologického veku v športe. In: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti. (pp. 88-92) Bratislava, Slovensko: ICM Agency.

Šelingerová, M. a Šelinger, (2009). Vzťah medzi biologickým vekom a motorickou výkonnosťou u mládeže v puberte. In Výsledky somatických antropometrických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu (pp. 97-103). Bratislava,Slovensko: FTVŠ UK.

Tanner, J. M. et al. (2001). Assessment of Skeletal Maturity and Prediction of Adult Height (TW3 Method). London, England: W.B. Saunders Press.

Zapletalová, L. (1990). Závislosť pohybovej výkonnosti od telesného rozvoja. In Telesný a funkčný rozvoj a pohybová výkonnosť 7-18 ročnej mládeže v ČSFR. Bratislava, Slovensko: MŠ SR.